Precizně lze zacházet i s „výkaly“

A díky tomu i ušetříte. Ne, nebojte se. Nechci tady rozvíjet žádné fekální historky. Chci psát o technologiích precizní aplikace organických hnojiv, které se dostávají do popředí zájmu. Konkrétně pracovní linka aplikace kejdy prošla v posledních letech velkou proměnou. Nové technologie snižují emise, a především vylepšují ekonomiku celé linky. A aplikační cisterny Zunhammer se pyšní tím, že dokážou ušetřit až 30 % nákladů.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo třetí kolo příjmu žádostí o dotace zaměřené na Technologie snižující emise GHG a NH3. Rozsah podpory činí 50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby a 60 % způsobilých výdajů pro investice do živočišné výroby. Podmínkou pro nákup cisteren je schopnost variabilní aplikace podle aplikačních map.

Proměna v čase

Aplikace kejdy byla dříve řešena rozstřikem po poli. Plusem takové operaci byla rychlost a energetická nenáročnost. Avšak co se týká využití kejdy jako hnojiva, stálo to „za starou bačkoru.“ Dusík aplikovaný na povrch totiž rychle zreaguje se vzduchem a uteče do ovzduší v podobě čpavku. K snížení emisí přispělo používání aplikátorů, který kejdu uloží do půdy, případně ji ihned zapraví. Dalším krokem bylo zvýšení efektivity celé linky, což vyústilo v to, že nejmodernější kejdové linky jsou rozděleny na transportní část a aplikační část. Poslední trendy v segmentu kejdové linky se týkají aplikace variabilní dávky podle aplikačních map, což je obsaženo i v podmínkách výše zmíněné dotace.

Aplikační cisterny Zunhammer

Cisterny Zunhammer se umí zapojit jak do dopravní části kejdové linky, tak do té aplikační. Sortiment nabízených strojů je široký a v nabídce jsou jak malé jednonápravové cisterny, tandemové cisterny s čerpadlem nebo bez něj a konečně i největší cisterny na tridemovém podvozku

Navíc spolu s cisternami má společnost Zunhammer ve svém výrobním portfoliu i celou řadu aplikátorů a množství velmi zajímavých technologických řešení, díky kterým například cisterny umí aplikovat variabilní dávku bez ohledu na pojezdovou rychlost a nebo aplikovat dávku podle obsahu živin v kejdě.

Vezmeme to ale od začátku. Cisterny Zunhammer se pyšní unikátní konstrukcí s velmi nízkou hmotností. Ta je dána patentovaným systémem ECO, kdy veškerá kejda je vedena rámem stroje a odpadá tak potřeba dalšího potrubí. Výhodou nízké hmotnosti u aplikačních strojů je menší utužení půdy a u transportních cisteren fakt, že stroj převeze více materiálu při dodržení všech podmínek provozu. K nízké hmotnosti přispívá i zásobník na kejdu, který je vyroben z polyesteru tvrzeného skelnými vlákny a díky opět unikátnímu srdčitému tvaru mohou cisterny nabídnout i velmi nízké těžiště a lepší stabilitu. Všechny cisterny Zunhhamer jsou navíc beztlaké a tak odpadají pravidelné revize či certifikace.

Variabilní změna aplikační dávky

Na trhu existují v podstatě dva druhy cisteren: ty bez čerpadla a ty s čerpadlem. První skupina je plněna podtlakem. Kejda je nasávána do cisterny vývěvou a při aplikaci je vypouštěna samospádem. Pro změnu aplikační dávky je u těchto cisteren nutné osadit výtokové potrubí průtokoměrem a dále zařadit šoupátko, které reguluje v krocích průměr výtoku a tím i aplikační dávku. Řešení to sice je, ale o nějaké velké preciznosti tu nemůže být řeč.

Druhá skupina cisteren je osazena čerpadlem. Kejda je do cisterny čerpána pomocí pístového čerpadla poháněného kardanem a pomocí stejného čerpadla je pak materiál tlačen i do aplikátoru. Ani tento systém neodpovídá na požadavky precizního zemědělství, pokud není čerpadlo poháněno hydrostaticky. Řešením je až systém Vario od společnosti Zunhammer. U cisteren Zunhammer Vario je pohon pístového čerpadla řešen sice rovněž kardanem od vývodové hřídele traktoru, ale přes hydrogenerátor a hydromotor. Díky změně otáček hydromotoru je možné měnit aplikační dávku jednoduše a plynule a bez ohledu na pojezdovou rychlost soupravy. Řešení je to elegantní a jelikož umí aplikovat i podle aplikačních map, spadá do skupiny strojů, na které lze použít letošní podporu MZE.

Pro velké záběry adaptéru a pro ty kdo by chtěli aplikovat ještě precizněji má Zunhammer v portfoliu systém Eco-Duo-Vario. Jde o provedení, kdy je cisterna vybavena dvěma čerpadly a každé z těchto čerpadel má na starosti jednu půlku adaptéru. Plynulá změna aplikační dávky je tak možná v každé půlce pracovního záběru zvlášť. Podkladem mohou být opět aplikační mapy a proces tak může být zcela automatický.

Precizně lze zacházet i s kejdou

Jak aplikovat kejdu ještě precizněji? Jde to vůbec? Ano. Na cestě k preciznímu zemědělství kráčí Zunhammer dál a dál. Jenže co přesně znamená precizní zemědělství ve spojení s kejdou? Aplikovat jen tolik, kolik je skutečně potřeba a jen tam, kde je to potřeba obdobně jako je tomu u minerálních hnojiv. K tomu slouží (mimo ještě další nezmíněných technologií) NIR senzor, který má společnost Zunhammer ve svém portfoliu již od roku 2005. NIR senzor od Zunhammeru má označení VAN-Control a je to zařízení schopné měřit obsah živin v kejdě. Používá k tomu technologii blízké červené spektroskopie a podle německé státní zkušebny DLG poslední verze systému VAN-Control s kalibračním modelem 14.3.1 se může pochlubit vysokou přesností naměřených hodnot. V porovnání s konvenčním stanovením složek laboratorní metodou je analýza dokonce rychlejší a jednodušší při zachování vysoké přesnosti.

VAN-Control měří obsah různých živin během procesu plnění u každé jednotlivé cisterny. Nastavit je pak možné nikoliv dávka kejdy na hektar, ale požadované živiny na hektar a systém tak umožňuje naprosto přesné dávkování organického hnojiva podle agronomických požadavků.

Možná by někdo mohl namítnout, proč VAN-Control měří živiny při plnění cisterny, proč neměří naopak obsah živin v materiálu na „výstupu“ a podle toho není regulována dávka. Odpověď je jednoduchá a stejná jako u vousatého vtipu s želvičkami „frnk a byly pryč“. Když si vezmeme průtok čerpadla 4000 nebo dokonce 6000 l/min, než by VAN-Control změřil obsah živin a nastavil podle toho aplikační dávku, byla by cisterna na úplně jiném místě.

AgriMachines poradí

Společnost AgriMachines SE je výhradním importérem strojů společnosti Zunhammer. Kromě toho, že stroje prodává, poskytuje jim i kompletní servis a zajišťuje dodávky náhradní dílů. Svým zákazníkům nabízí i poradenství, a to jak v oblasti výběru správného stroje nebo dokonce celé linky, tak v oblasti financování. AgriMachines nabízí i kompletní vyřízení zemědělské dotace, která je letos zaměřena i na cisterny, aplikátory a senzory živin. Všechny tyto stroje a systémy od společnosti Zunhammer podmínky dotace splňují.

Autorkou textu je Martina Karásková, vyšel v Zemědělci v regionu pro Jihomoravský kraj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *