Poradíme Vám při výběru nového stroje. Navrhneme nejvhodnější typ a model stroje vyhovující Vaším požadavkům. Zohledníme agronomické požadavky, stávající stav mechanizace na Vaší farmě, vhodnost vybraného stroje s ohledem na nové trendy v zemědělství. 

Speciální projekty:

Jsme schopni Vám připravit projekt na novou sklizňovou linku pícnin. Navrhnout optimalizaci sklizně obilnin včetně logistiky na sklízeném pozemku a následném odvozu sklízeného materiálu do skladu. Komplexní řešení pro aplikaci kejdy dle typu aplikovaného materiálu, m3/rok, vzdálenosti pozemku od zásobní jímky, stávajících strojů a způsobu aplikace. Sledujeme nejnovější trendy v zemědělské mechanizaci, rádi Vám sdělíme, jak jsou na tom Vaši kolegové v Německu, Francii nebo Anglii. 
 

Prodej strojů:

Zajistíme Vám nejvhodnější stroj pro Vaši farmu. Zohledníme Vaše specifické požadavky na výbavu stoje, jeho stáří a cenu. Spolupracujeme s autorizovanými prodejci v rámci Evropské Unie, a máme vždy potřebné informace o původu a technickém stavu stroje. Zajistíme Vám financování stroje dle Vašich požadavků.