Ušetřete s námi statisíce

Plánujete investovat do obnovy svého vozového parku? Chcete získat nejnovější technologie? Využijte možnost získat zemědělské dotace pro rok 2024 a ušetřete až statisíce korun při nákupu nové zemědělské techniky ZUNHAMMER. AGRI MACHINES je výhradní dodavatel techniky ZUNHAMMER. Získejte s námi aktuální zemědělské dotace.

Dotace zemědělstvíNyní můžete požádat o zemědělskou dotaci, která cílí na nákup zemědělské techniky snižující emise skleníkových plynů a čpavku. V rámci investic do rostlinné výroby činí rozsah podpory 50 % způsobilých výdajů, v živočišné výrobě dokonce 60 % způsobilých výdajů. O dotaci může žádat každý zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňuje definici ukotvenou v žádosti o dotaci.

Cisternyaplikátory a senzory živin ZUNHAMMER splňují podmínky dotace BEZPODMÍNEČNĚ.
Žádost musí být podaná do 21. 5. 2024.

Zemědělské dotace 2024


Jaké jsou dotace v zemědělství?

Zemědělství stojí na předních příčkách nejen v Evropské Unii, ale i v České republice. Vlády si uvědomují, že zemědělské subjekty jsou nejdůležitějšími protagonisty v rozvoji potravinové produkce, zachování krajiny, obnovení biodiverzity a udržitelnosti půdních zdrojů. Proto do zemědělství putuje nemalá finanční podpora právě skrze dotační programy s cílem modernizovat technologie, postupy nebo stroje a snížit negativní dopady zemědělství na životní prostředí (např. snižování emisí, eroze půdy).

Strategický plán Společné zemědělské politiky pro získání zemědělských dotací nabízí tři oblasti intervencí:

 • Přímé platby (již ukončeno)
 • Odvětvové (sektorové) intervence (již ukončeno)
 • Rozvoj venkova (aktuální)

Nynější zemědělské dotace byly schváleny prováděcím rozhodnutím Evropské Unie v roce 2022. Jmenovitě jde o Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027. Společná zemědělská politika tvoří téměř třetinu rozpočtu evropské Unie. Významně se zabývá podporou stávajících i začínajících evropských zemědělců, zajišťováním potravinové bezpečnosti a také precizním zemědělstvím.

Zemědělská technika dotace 2024


O jaké zemědělské dotace lze v roce 2024 požádat?

Zemědělské dotace klíčové pro zákazníky společnosti AgriMachines jsou částí intervence Rozvoj venkova až od roku 2024. První kolo zahrnovalo např. možnost získání dotace pro začínající zemědělce nebo inovovat zpracování zpracování zemědělských produktů. Druhé kolo řešilo investice do obnovy kalamitních ploch. Aktuální, třetí kolo, pokrývá tyto oblasti:

 • 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství
 • 36.73 Investice do lesnické infrastruktury
 • 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3
 • 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 Investice do ochrany MZD
 • 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích
 • 43.73 Neproduktivní investice v lesích
 • 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 45.73 Investice do nezemědělských činností

Jak lze získat zemědělskou dotaci 2024?

Zemědělské dotace 2024 můžete získat pouze pokud máte na danou dotaci nárok. Ovšem pozor – právní nárok vzniká až v případě řádně podané žádosti splňující všechny podmínky stanovené daným dotačním programem. Kontrolu dotací provádí Fond či specializovaný kontrolní subjekt. 

Dotace se stanovuje na základě sazby, nebo dle skutečně vynaložených uznatelných nákladů, a to v rozsahu uvedeném v jednotlivých programech.

Kde lze pořádat o zemědělské dotace?

Žádost o dotaci se všemi náležitostmi se podává pouze elektronicky a to prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Všechny žádosti o zemědělské dotace je potřeba podat ve stanoveném termínu uvedeném v příslušném dotačním programu.

Cisterny a aplikátory kejdy s dotacemi


Kdo může získat zemědělské dotace v roce 2024?

Žádost o zemědělské dotace 2024 je oprávněn podat subjekt, který splňuje pravidla pro poskytování dotací. Ty jsou přesně stanoveny a popsány v každé vypsané žádosti. Ovšem běžným pravidlem je, že žadatel musí mít trvalý pobyt, sídlo či místo podnikání na území České republiky.

Chcete žádat o zemědělskou dotaci? S AgriMachines je to raz dva

1. Žádosti o zemědělskou dotaci si můžete vyřídit sami,
u nás poté vybranou zemědělskou techniku koupíte. Proces žádosti o zemědělskou dotaci je náročný a na podání žádosti máte jen jednu šanci, v případě jakéhokoliv pochybení můžete o dotaci přijít.

2. Jednodušší a rychlejší volba? Zemědělskou dotaci vyřídíme za vás.
Jsme odborníci na zemědělskou techniku a získat dotace s námi je snadné. Máme tým lidí, který se této problematice pravidelně věnuji a rádi pro vás vaši žádost o dotaci v zemědělství zpracují.

Ozvěte se nám, poradíme jak začít nebo dotaci vyřídíme za vás

E-mail: vajbar@agrimachines.cz,
Tel.: +420 778 793 721

Neváhejte, čas pro podání dotace se krátí.

Zemědělské dotace pro začínající zemědělce


Dotace pro začínající zemědělce

Začínáte v zemědělství a uvažujete kde začít a jak byste mohli ušetřit? I pro vás existují vhodné zemědělské dotační programy pro začínající zemědělce, ať už na zahájení činnosti mladého zemědělce s jednorázovou podporou nebo ostatní druhy dotací po splnění daných pravidel.

Nevíte si rady? Chcete pomoci se zorientovat v dotační problematice? Neváhejte a obraťte se na nás.

Dotaci pro začínající zemědělce vám také vyřídíme.

Pravidla, kterými si stanovují podmínky pro poskytování zemědělské dotace na podporu rozvoje venkova v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027 vydalo Ministerstvo zemědělství.

Žadatelem o zemědělskou dotaci může být pouze zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Intervence 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3 podporuje:

 • Technologie zlepšující mikroklima stájí
 • Technologie snižující emise GHG a NH3 z živočišné výroby
 • Technologie přesného dávkování dusíku a precizního zemědělství
 • Zemědělské bioplynové stanice na zastřešení koncových skladů digestátu
 • Instalace pro akumulace bioplynu
 • Rozsah podpory, kterou může žadatel o zemědělskou dotaci získat, činí 50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby.

Díky této dotaci máte možnost získat:

 • Aplikační cisternu (precizní zemědělství)
 • Samochodný kejdovač (precizní zemědělství)
 • Technologie aplikace organických a statkových hnojiv přímo do půdy (hadicové, hadicové s botkou, radličkové, diskové)
 • Systémy pro variabilní aplikaci hnojiv
 • Systém pro spektrální analýzu zemědělských materiálů (NIR)

Chcete se pokusit získat tuto dotaci?

Napište nebo zavolejte nám, všechno za vás vyřídíme
E-mail: vajbar@agrimachines.cz,
Tel.: +420 778 793 721

Chcete koupit cisternu nebo aplikátor ZUNHAMMER? Neváhejte, ozvěte se nám hned.

Dotace zemědělství