Geniálně jednoduchá řešení

Loňský podzim byl plný veletrhů a zajímavých novinek. Trend je zcela jasný, většina novinek se týkala sofistikovaných elektronických systémů a softwaru. Také Zunhammer přispěl svou troškou do mlýna, když na veletrhu Eurotier představil systém VAN Control Dual. Kromě něho ale ukázal i další vtipná a zcela jednoduchá řešení, která ovšem dokážou velké věci.

Mě osobně nejvíce zaujal pneumatický ventil Flusto, který přináší vůbec poprvé možnost řízení sekcí aplikátoru při aplikaci kejdy a digestátu. Zajímavou novinkou je i aplikační botka Duplo A určená pro aplikaci kejdy na ornou půdu. A v neposlední řadě dokovací systém Profi-Fant.

VAN-Control slaví plnoletost

NIR senzor VAN-Control byl společností Zunhammer představen již v roce 2005 a letos je
mu krásných osmnáct let. Odroku 2021 spolupracuje Zunhammer s firmou Krone na jeho
další generaci a výsledek byl k vidění i na výstavě Eurotier, kde byl systém představen ve verzi VAN-Control Dual. O co vlastně jde? VAN – Control je zařízení schopné měřit ob-
sah živin v kejdě a používá k tomu technologii blízké červené spektroskopie. To ale není všechno. VAN -Control umí měřit i obsah živin v řezance, což je využíváno na sklízecích řezačkách Krone Big X. Kouzlo je v tom, že jde pořád o stejnou „krabičku“. Snímač se pomocí několika jednoduchých kroků namontuje buď na sklízecí řezačku, nebo na kejdovou cisternu a software se pak automaticky přizpůsobí příslušné aplikaci. Například v cisterně na kejdu senzor měří sušinu (DM), celkový dusík (Ntotal), fosfor (P2O5), podíl amonného dusíku (NH4-N) a obsahu draslíku (K2O). Automaticky také dokáže rozpoznat typy kejdy:
prasečí kejdu, kejdu z chovu skotu nebo fermentační zbytky, a dokonce i směsnou kejdu
z těchto tří typů. To vše dokáže s kalibrační křivkou od společnosti Zunhammer, přičemž výhodou použití jediného kalibračního modelu pro všechny testované typy kejdy je fakt, že se eliminuje možnost provozních chyb při změně typu kejdy.Model VAN-Control Dual lze
flexibilně integrovat do jakéhokoli článku stávajícího logistického řetězce pro přepravu kejdy:
Například ve všech cisternách na kejdu s řízením ISOBUS, samojízdných aplikátorech kejdy,
hadicových systémech, mobilních nebo stacionárních čerpadlech a mobilních měřicích stanicích. Navíc díky dvojímu použití senzoru také pro analýzu řezanky nemusí zemědělec kupo-vat druhý měřicí systém a vystačí si s jedním.

První kontrola sekcí

Podle německé státní zkušebny DLG nový systém VAN-Control s kalibračním modelem 14.3.1 zaujal vysokou přesností naměřených hodnot. V porovnání s konvenčním stanovením složek laboratorní metodou je analýza rychlejší a jednodušší při zachování vysoké přesnosti. Přímé měření každé jednotlivé cisterny během procesu plnění umožňuje přesné dávkování organického hnojiva podle agronomických požadavků. A teď si přečtěte poslední větu
ještě jednou. To totiž není úplně tak pravda. Přesné dávkování by bylo možné, kdybychom mohli na aplikátoru vypínat a zapínat jednotlivé sekce, případně jednotlivé aplikační botky. Jenže to až do loňska nebylo možné. Problémem je samotná kejda, která jiné než mechanické systémy sloužící k uzavírání ucpává. Dlouho to vypadalo, že jediné řešení jsou šoupátka v rozdělovací hlavě, a přitom řešení je tak jednoduché. Když například chcete rychle zastavit proud vody v hadici, jednoduše ji stlačíte. Ano. Takhle jednoduché to je a přišla na to firma Zunhammer, když na veletrhu Eurotier představila svůj geniální vynález: pneumatický uzavírací ventil Flusto. Ventil Flusto se spolehlivě otevírá a zavírá a neucpává se ani při použití viskózních médií. Poprvé v historii tak Zunhammer představil plnohodnotný
a spolehlivý systém řízení sekcí pro aplikaci tekutých organických hnojiv, jakými je například
kejda nebo digestát.

Elastický uzavírací ventil

„Nový uzavírací ventil nám umožňuje aplikovat kejdu v různých šířkách aplikátoru a operátor díky tomu může automaticky měnit šířku kolejových pásů. V případě velkých polí lze zase
aplikovat hnojivo se zmenšenou pracovní šířkou, takže jedno naplnění nádrže postačí na celou
délku pole. Tím se snižuje zhutnění půdy v důsledku dvojího přejíždění ploch nebo manévrování na poli,“ popisuje praktické výhody Sebastian Zunhammer starší.
„Při vývoji pneumatického uzavíracího ventilu, který má průměr 40 mm, bylo úkolem zajistit
naprosto spolehlivou funkcii v případě, že se v kejdě vyskytnou cizí tělesa nebo bude hnojivo
hodně husté. Materiál, ze kterého je ventil vyrobený, je proto jednak pružný a ohebný, jednak
dostatečně tenký, aby nezabíral mnoho místa při instalaci,“ vysvětluje dále šéf společnosti.
Řešení těchto požadavků našli vývojoví inženýři v pneumaticky ovládaném uzavíracím ventilu Flusto. Skládá se z vnějšího krytu s „ušima“, ve kterých je místo pro složenou vnitřní hadici. Když se do uší přivede stlačený vzduch, stlačí vnitřní trubičku k sobě a ventil se uzavře spolu s cizími tělesy. Bez stlačeného vzduchu se ventil otevírá automaticky díky vysokému tlaku ve vnitřní trubici. Pro přesné dávkování aplikační dávky při změně sekcí (Section Control) je třeba pomocí řídicího systému upravit také výtlačný výkon čerpadla. K tomu jsou ideální hydrostaticky poháněná čerpadla. Na změny průtoku reagují mnohem rychleji než například systémy vybavené obtokovým řízením, tzv. bypass.

Duplo A pro lepší distribuci kejdy

U aplikace kejdy je důležité, aby živiny (konkrétně dusík) zůstaly v půdě a neemitovaly do atmosféry. Pokud je možnost aplikace přímo do půdy, je to ideální. Alternativou nizkoemisní aplikace kejdy na orné půdě je použití aplikátorů s vlečnými hadicemi, na jejichž koncích jsou aplikační botky. Takové aplikátory mají většinou rozteč hadic 25 cm. Problém přichází, když je kejda hustá nebo třeba při více přejezdech v jednom řádku. Hnojivo zůstává v pásech a může docházet ke zhoršení růstu plodin. Specialista na kejdovou techniku firma Zunhammer to pro své travní aplikátory vyřešil vynálezem koncovky Duplo. Nástavec ve tvaru písmene ypsilon se jednoduše namontuje na konec hadice namísto smykové botky a proud kejdy je tak rozdělen do dvou tenkých pásů s roztečí řad 12,5 cm. Novinkou posledního vývoje je podobná koncovka Duplo pro aplikátory vhodné pro aplikaci kejdy na orné půdě. Nová aplikační botka dostala název Duplo A.

Ližiny odolné proti opotřebení

„Ze zkušeností s aplikační botkou Duplo ́G ́ na travní porosty jsme věděli, že tento systém funguje spolehlivě a bez ucpávání. Proto jsme hledali řešení s již osvědčeným dílem Y z koroziodolného plastu,“ vysvětluje Sebastian Zunhammer. I v tomto případě má zařízení
tvar písmene ypsilon a tok kejdy je tak rozdělen na dva rovnoměrné tenké pásy. Konstruktéři společnosti Zunhammer navíc navrhli novou odpruženou vidlici se dvěma vyměnitelnými ližinami pro vysoké zatížení v terénu. Ližiny nesou váhu aplikátoru, klouzají po poli a aplikační koncovky procházejí skrz porost. Intenzivní provozní testy potvrdily dlouhou životnost koncovek Duplo ́A ́ (polní) a technologii lze od roku 2023 objednat jako volitelnou výbavu u všech nových aplikátorů Zunhmmer.

Dokovací systém Profi-Fant

Rozdělení kejdové linky na dopravní a aplikační část je stále častějším řešením. Výhody jsou
jednak v lepší ekonomice, jednak ve vyšší ochraně půdy. Aplikační stroje jsou prostě specialisté na aplikaci a jsou vybaveny sofistikovanými dávkovacími i měřicími systémy. Oproti tomu dopravní cisterny mohou být obuty do silničních pneumatik a mohou dovážet materiál rychle a s menší spotřebou pohonných hmot. Dopravní cisterna přiveze materiál k okraji pole, kde je přečerpán do aplikační cisterny. Aby linka fungovala rychle a bez pro-
stojů, je důležité optimalizovat objem dopravních cisteren podle aplikačního stroje. Neméně důležitý je u aplikačních tažených cisteren správně zvolený přečerpávací, respektive dokovací systém. Splňovat musí hned několik kritérií. Nasávací rameno musí dosáhnout na dopravní cisternu, musí mít dostatečný průměr, aby přečerpávání netrvalo věčnost, a zároveň nesmí nikterak omezovat stroj při práci. Pro přečerpávání organického hnojiva se stále častěji používají přední dokovací systémy a s jedním z nich přišla i společnost Zunhammer. Systém se jmenuje Profi-Fant a spatřil světlo světa už v roce 2019. Jeho výhodou je snadná montáž i demontáž, má ve srovnání s jinými systémy velký průměr 200 mm a místo obvyklých otočných kloubů s 90stupňovými kovovými ohyby disponuje gumovým kloubem, který má menší třecí odpor, snižuje hmotnost zařízení a zkracuje dobu přečerpávání.

Autor textu: Martina Karásková

Text vyšel v týdeníku Zemědělec 4/2023

Novinkou posledního vývoje je podobná koncovka Duplo pro aplikátory vhodné pro aplikaci kejdy na orné půdě. Nová aplikační botka dostala název Duplo A
Nový uzavírací ventil umožňuje aplikovat kejdu v různých šířkách
aplikátoru a operátor díky tomu může automaticky měnit šířku
kolejových pásů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *