Díky sensoru VAN-Control víte, co vezete

Technologie VAN-Control totiž dokáže dát odpověď na otázku, co přesně se nachází v nádrži, respektive kolik živin materiál uvnitř nádrže obsahuje. Živinový sensor VAN-Control je dílem německé společnosti Zunhammer a poprvé se na cisternách objevil už v roce 2005. Dnes jsou hlavními sledovanými parametry sušina, obsah celkového dusíku, podíl amonné formy dusíku, obsahu draslíku a fosforu. Tato inovativní technologie vynesla společnosti Zunhammer řadu ocenění, například v roce 2007 odjížděla z veletrhu Agritechnica se stříbrnou medailí.

Nosnou myšlenkou pro vývoj senzoru, který bude schopen analyzovat množství živin, byl prostý fakt, že kejda nebo digestát z bioplynových stanic obsahuje množství cenných látek schopných zvyšovat výnos plodin a úrodnost půdy. Koncentrace živin je však ve skladovacích jímkách velmi rozdílná.

NIR senzor od Zunhammeru k měření používá technologii blízkou červené spektroskopii a podle německé státní zkušebny DLG se může pochlubit vysokou přesností naměřených hodnot. V porovnání s konvenčním stanovením složek laboratorní metodou je analýza dokonce rychlejší a jednodušší při zachování vysoké přesnosti.

VAN-Control měří obsah různých živin během procesu plnění u každé jednotlivé cisterny. Nastavit je pak možné nikoliv dávka kejdy na hektar, ale požadované živiny na hektar a systém tak umožňuje naprosto přesné dávkování organického hnojiva podle agronomických požadavků.

VAN-Control příští rok oslaví dvacet let provozu. Dnes jsou hlavními sledovanými parametry sušina (DM), obsah celkového dusíku (Ntotal), podíl amonné formy dusíku (NH4-N), obsahu draslíku (K2O) a fosforu (P2O5). Výhodou systému VAN-Control je schopnost automaticky rozpoznat typy kejdy: prasečí kejdu, kejdu z chovu skotu nebo fermentační zbytky, a dokonce i směsnou kejdu z těchto tří typů. To vše dokáže bez nutnosti kalibrace a volby typu měřeného hnojiva.

Od roku 2023 je k dispozici i verze VAN-Control Dual, kterou lze flexibilně integrovat do jakéhokoli článku stávajícího logistického řetězce pro přepravu kejdy: Například ve všech cisternách na kejdu s řízením ISOBUS, samojízdných aplikátorech kejdy, hadicových systémech, mobilních nebo stacionárních čerpadlech a mobilních měřicích stanicích. Navíc díky dvojímu použití senzoru také pro analýzu řezanky nemusí farmář kupovat druhý měřicí systém a vystačí si s jedním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *