VÍCE BEZPEČNOSTI PŘI JÍZDĚ V ZATÁČKÁCH S REGULOVATELNÝM VÁLCEM

Horní válce jsou známy již z dřívějška u návěsů s pevnou ojí a u strojů na zpracování půdy. Jejich úkol spočívá převážně v tom, že přenesou přídavné zatížení – při nasazení na poli – na traktor vybavený čelním závažím. Přitom obsluha nastaví tlak ve válci podle „zkušeností“ případně na maximální tlak kolem 200 barů.

Pokud je takto horní válec nasazen u návěsů s pevnými ojemi, dochází při jízdě v zatáčkách často ke kritickým situacím. Nezřídka se přenese skoro celá hmotnost na zadní nápravu traktoru a to na zadní kolo vně zatáčky a tažnému prostředku hrozí převrácení. Kromě toho dochází při „tažení“ řídícího válce – tedy při přenášení váhy z plné traktorové cisterny na zadní nápravu – často k závažným překročením max. svislého zatížení na spojovací systém zadní nápravy traktoru!

ŠETŘÍ NAFTU I PŮDU

Při rozsáhlých praktických pokusech Zunhammera společně s Odbornou vysokou školou v Kölnu se podařilo tyto kritické jízdní stavy neutralizovat a dosáhnout zákonem minimální stanovené zatížení na přední nápravu traktoru bez předního zatížení.

K tomu, aby toho dosáhl, nasazuje Zunhammer regulovaný horní hydraulický válec. Ten tlačí ze zatíženého návěsu na traktor. Tak je zatížena přední náprava, dokud není dosaženo minimálního zákonem stanoveného zatížení přední nápravy, a tak již nepotřebujeme přední přídavné zatížení na traktoru. Podle traktoru a velkosti cisterny tak odpadne 1000 – 2000 kg předního zatížení. Tím dochází k významné úspoře nafty na poli i na silnici. Navíc se redukuje i tlak na půdu. Pokud potřebuje souprava na poli přídavnou trakci, může být přídavné zatížení trakční nápravy traktoru dosaženo odlehčením přední nápravy cisternového vozu.

Příklad z praxe s úsporou váhy s traktorem 300 PS s návěsem s tridemem – 24m3:

Uspoříme:

  • 2.000 kg vlivem zrušení čelního zatížení
  • 3.000 kg vlivem lehké sklolaminátové cisterny ve srovnání s cisternou z oceli
  • 5.000 kg vyšší náklad případně nižší celková hmotnost

BEZPEČNOST V ZATÁČKÁCH

Při jízdě v zatáčkách s plným tlakem vznikají v hlavním válci velké příčné síly. Ty mohou vést v kritických situacích až k převrácení traktoru. Prostřednictvím elektrohydraulické regulace mohou být tyto síly redukovány v závislosti na úhlu natočení. Tlak v horním válci je plynule přizpůsoben v závislosti na úhlu zatáčky. To přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Technická data

PorovnáníHmotnost (t) Ocelová cisterna se standardním zapojenímHmotnost (t) GFK plastová cisterna s trakčním válcem
Traktor 300 k11,011,0
Přední závaží2,00
Tridem cisterna 24.000 l12,09,0
Hadicový aplikátor, záběr 30 m3,03,0
Užitečné zatížení12,017,5
Celková hmotnost
40,0

40,0