Pomocí jednoduché výměny elementů je možné přeměnit Zuni Drill určený pro pole na Zuni Drill určený pro zelené porosty. Každý element tohoto aplikátoru je veden pomocí stabilní pružiny, bez problémů dokáže vyrovnat nerovnosti povrchu a zároveň se přizpůsobit i mírným zatáčkám. Kejda je přesně rozdělována do jednotlivých hadic v rozdělovací hlavě. Koutouč lehce rozřízne zeleň a poté je kejda zapravena do půdy do hloubky 1-2 cm. Součástí aplikátoru je i systém DROP-STOP, který zaručuje čistý a bezúkapový provoz i v době, kdy není kejda aplikována.

ZuniDrill pro zelené porosty je velmi stabilní stroj s širokou pracovní šířkou a je vhodný i pro zavěšení za samojízdné stroje. Další výhodou je, že nikdy nevzniká potřeba intenzivně využívat oba stroje – ZuniDrill pro ornici a ZuniDrill pro zelené porosty – najednou: v březnu a v dubnu je využíván ZuniDrill pro ornici, v květnu a červnu je využíván ZuniDrill pro zelené porosty a v srpnu a v září se používá opět ZuniDrill pro ornici. Pro transport se aplikátor pomocí hydrauliky složí do 3 m šířky. Pro bezpečný transport jsou součástí stroje i osvětlení a varovná označení.

Technická data

Pracovní záběr4,5m6,0m8,3m12m*13,5m*
Přepravní šířka3,0m3,0m3,0m3,0m3,0m
Hmotnost kg14001900250038004200
Počet pracovních slupic1216223236
Rozdělovací hlavaLv12Lv16Lv222x Lv162x Lv18
Vzdálenost disků18cm18cm18cm18cm18cm

* pouze s Zuni Trail