Aplikátor kejdy Zuni Drill aplikuje kejdu do nepatrné hloubky 3 cm – 8 cm a zároveň ji okamžitě zakryje půdou. Díky tomu nedochází ke ztrátám hnojiva tím, že by se vypařovalo, a zároveň jsou vyloučeny emise kejdy do životního prostředí. První kotouč otevře půdu, poté je kejda vstříknuta do země a pak je pomocí druhého kotouče zakryta půdou.

Kotouče jsou připevněny k odpruženém podélném nosníku a díky tomu se dokonale přizpůsobují půdě a překážkám, například kamenům, kdy se vyhnou směrem nahoru. Pružiny se dokáží dobře vyrovnat i s malými zatáčkami a nedochází k jejich poškození. Ozubené disky zajišťují správnou rotaci na těžkých půdách.

Pracovní hloubka se nastavuje pomocí stabilních dotykových kol. Rozdělovací hlava Dosimat dávkuje kejdu přesně do jednotlivých hadic.

Tento aplikátor je velmi vhodný k obdělání drsné a suché ornice na jaře – například před zasetím kukuřice nebo na zpluhovaných pozemcích. Aplikátor velmi dobře pracuje i na plochách s již vzrostlými meziplodinami – například s hořčicí nebo s hrachem. I při velkých pracovních šířkách je potřebná tažná síla nízká a jsou možné dosáhnout vysoké pojezdové rychlosti do 14 km/h. Tyto vlastnosti poskytují tomuto stroji schopnost aplikovat kejdu výjimečně efektivním a výkonným způsobem a to při nízké spotřebě pohonných hmot.

Technická data

Pracovní záběr4,5m6,0m8,3m12m*13,5m*
Transportní šířka3,0m3,0m3,0m3,0m3,0m
Hmotnost kg14001900250038004200
Počet disků1216223236
Rozdělovací hlavaLv12Lv16Lv222x Lv162x Lv18
Vzdálenost disků37cm37cm37cm18cm18cm

* pouze s Zuni Trail