Rozstřikovací talíř /nárazová hlava/ se v praxi tisíckát osvědčila. Je určena k plošné aplikaci kejdy a digestátu. Medium dopravované potrubím do rozstřikovací hlavy prochází gumovou tryskou a pod tlakem naráží na sofistikovaně vytvarovaný plech, který zajistí naprosto rovnoměrnou aplikaci. Šířka aplikace je závislá na průměru průměru gumové trysky a je 10 – 18 m.