Farmlandfix je vybaven lehkými botkami, které na se používají na zelených porostech nebo v obilí. Botičky rostliny odhrnou na stranu, a tak je kejda aplikována přímo na půdu pod listy a rostliny se nezašpiní. Farmland-Fix se může používat i na ornici, kde vzniká po jeho použití lehká rýha a kejda je aplikována bezprostředně do rýhy. Farmland-fix se vyrábí v šířce od 9m od 21 m.

Technická data

Pracovní záběr9 m10 m12 m15 m18 m21 m
Počet aplikačních botek484848607290
Rozdělení dle rozdělovacích hlav24+2424+2424+2430+3024+24+2430+30+30
Vzdálenost aplikačních botek182025252525
Hmotnost (kg)8008509001 0001 3001 600